Zapraszamy na kolejną edycję MUZYKI W GALERII –
MARCIN MURAWSKI I JEGO DYPLOMANCI / SPOTKANIE II
19.06.2022. godz. 17:00


WYSTĄPIĄ:

Marianna Kalicka, Aleksandra Ruciak-Kowalczyk, Miłosz Lewandowski

PROGRAM:
- J.S. Bach - Toccata i fuga d-moll w opracowaniu na altówkę solo Marcina


MARCIN MURAWSKI I JEGO DYPLOMANCIMurawskiego
Marianna Kalicka – altówka
- J. Williams - Koncert na altówkę cz. I, II i III
Marianna Kalicka - altówka
Miłosz Lewandowski – fortepian
- J. Bragato - Milontan
Aleksandra Ruciak-Kowalczyk – altówka
- M. del Aguila - Concierto en Tango
Aleksandra Ruciak-Kowalczyk - altówka
Miłosz Lewandowski - fortepian
WSTĘP WOLNY