O Galerii Historycznej

Galeria Historyczna, jest częścią Galerii Sztuki mieszczącej się w zabytkowym budynku dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 roku. Historia Galerii Historycznej, dawniej Izby Muzealnej, a jeszcze wcześniej Izby Pamięci Narodowej sięga lat 70-tych. 25 maja 1974 roku została otwarta Izba Pamięci Narodowej w ZSG SP Nr 2 w Mosinie. Była efektem wieloletniej pracy  nauczyciela historii tej szkoły Jacka Szeszuły i młodzieży. Zbiory Izby przedstawiały historię miasta oraz okolicy. Była to wówczas jedyna placówka tego typu w Mosinie. Ze względu na trudności lokalowe, w maju 1981 r. została zawieszona jej działalność wystawiennicza a eksponaty zmagazynowano w szkole. W grudniu 1982 r. w wyniku starań, ZSG SP Nr 2 uzyskała salę wystawienniczą na I piętrze byłej bożnicy żydowskiej przy ul. Niezłomnych, gdzie mieści się do dziś. Już 22 stycznia 1983 r. prof. Edmund Chruścielewski wraz z Wiesławą Skutecką, byłym więźniem obozu dziecięcego w Łodzi, dokonali otwarcia Izby Pamięci Narodowej, będącej dalej w gestii szkoły. W kwietniu 1984 r. szkolne zbiory IPN zostały protokolarnie przekazane na rzecz miasta. Po remoncie pomieszczenia, Rada Miasta i Gminy Mosina Uchwałą Nr VIII/17/ 85 powołała na bazie zbiorów szkolnej IPN  - IZBĘ MUZEALNĄ w Mosinie. Kustoszem Izby Muzealnej została Pani Józefa Roszak–Rosić. Od 1 czerwca 2018r. Izba Muzealna funkcjonuje jako Galeria Historyczna, część Galerii Sztuki w Mosinie.

Przez ponad 30 lat zbiory wzbogacono o kolejne eksponaty (dokumenty, fotografie), pozyskiwane poprzez dary lub drogą zakupów. Nadrzędne zadania Galerii Historycznej, to gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów w formie wystaw i udzielania informacji, popartych odpowiednimi dokumentami lub fotografiami (udział w wystawach, w ościennych placówkach muzealnych, prace semestralne i dyplomowe uczniów i studentów). W ostatnich latach wzbogacono zbiory o kilka cennych XIX-wiecznych eksponatów. Łącznie zostało zaewidencjonowanych 699 eksponatów, co stanowi 1790 jednostek muzealnych. Galeria Historyczna posiada również bogate archiwum ikonograficzne. Obecnie zbiory historyczne są porządkowane i digitalizowane, co w przyszłości pozwoli na utworzenie tematycznych katalogów oraz szerszego dostępu do materiałów w formie elektronicznej.