Galeria Miejska w Mosinie (od 1 czerwca 2018 r. Galeria Sztuki w Mosinie) usytuowana jest w atrakcyjnym turystycznie, zabytkowym budynku dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 roku. Swoje powstanie zawdzięcza inicjatywie dwóch artystów zamieszkałych w Mosinie i będących jednocześnie pedagogami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu – ówczesnemu prorektorowi uczelni prof. Bogdanowi Wegnerowi oraz prof. Jackowi Strzeleckiemu. Inicjatywa spotkała się z akceptacją władz miejskich oraz dyrektora Ośrodka Kultury i 7 maja 1993 roku profesor Bogdan Wegner zainaugurował otwarcie Galerii Miejskiej w Mosinie indywidualną wystawą malarstwa.

Już od momentu powstania rangę Galerii podniosły nadane jej patronaty artystyczne - ówczesnej PWSSP przez rektora Wojciecha Müllera oraz przez prezesa Związku Polskich Artystów Plastyków oddz. poznański prof. Andrzeja Macieja Łubowskiego. Patronat zobowiązywał do zachowania określonego poziomu artystycznego, dlatego powołano Radę Artystyczną Galerii, w skład której wchodzili profesorowie PWSSP: Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Rajmund T. Hałas, Bogdan Wojtasiak, Grzegorz Keczmerski a z ramienia miasta Burmistrz Gminy – wtedy urzędującym był dr Jan Kałuziński, dyrektor Ośrodka Kultury Andrzej Kasprzyk oraz Kierownik Artystyczny Galerii Dorota Strzelecka. To właśnie powołana Rada Artystyczna będzie w przyszłości decydować o doborze wystawianych w Galerii prac (obecny skład Rady Artystycznej to profesorowie: Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Grzegorz Keczmerski, Bogdan Wojtasiak, z ramienia miasta – burmistrz Przemysław Mieloch oraz Dyrektor Galerii Dorota Strzelecka). Jak się okaże, wystawiający to w zdecydowanej większości profesorowie uczelni, dlatego Galeria niebawem uzyska przydomek „szkolna” albo „profesorska”. Pierwszymi wystawiającymi w kolejności byli wspomniany Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Andrzej Banachowicz, Dobrochna Jurczak–Świtka, Waldemar Masztalerz, Józef Petruk, Bogdan Wojtasiak, Wojciech Müller, Norbert Skupniewicz, Andrzej Załecki, Jan Świtka, Marek Przybył, Ewa Twarowska–Sioda, Tomasz Śliwiński, Lech Ratajczyk, Zuzanna Pawlicka, Marek Zaborowski, Andrzej Maciej Łubowski, Jan Gawron, Kazimierz Raba, Andrzej Kurzawski, Krzysztof Molenda, Wiesław Napierała, Hanna Ograbisz–Krawiec, Jacek Rybczyński, Tadeusz Gaworzewski, Koichi Yamamoto, Andrzej Jeziorkowski, w kolejnych latach Jan Berdyszak, Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski, Jacek Waltoś, Tadeusz Jackowski i wielu innych wybitnych artystów i twórców. Można powiedzieć, że najważniejsi artyści związani z Poznaniem, a także z uczelnią, mieli swoje wystawy w Galerii mosińskiej, a przez prawie 25 lat działalności zorganizowano w niej przeszło 300 wystaw. 

Wrzesień jest miesiącem przewidzianym na tzw. „debiuty” – wystawiają wtedy młodzi twórcy tuż po dyplomie UAP, jeszcze z niewielkim dorobkiem artystycznym. Bywa, że są to laureaci konkursu im. Marii Dokowicz organizowanego przez UAP. Galeria prezentuje malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę, tkaninę, ale także instalacje, nowe media oraz film animowany. W czasach ciągłych zmian, gdzie współczesność przynosi wciąż nowe technologie, artyści również poszukują nowych form wypowiedzi, często do tego celu wykorzystując różne techniki przekazu – nowe media, które łączą z tradycyjną rzeźbą, rysunkiem czy malarstwem. Za przykład można podać wystawę „HOLOSpace” (luty 2010 r.), która była pierwszą prezentacją hologramu w sztuce – jak powiedział na otwarciu rektor ASP w Poznaniu Marcin Berdyszak – "To jest pierwsza w Polsce taka wystawa". Obrazy powstały za pomocą hologramu – wiązki laserowej (zapis obrazów przestrzennych metodą rekonstrukcji fali), które uzupełniono rzeźbą i rysunkiem. Autorzy wystawy to Jarosław Bogucki i Igor Mikoda kierujący pracownią na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP w Poznaniu. Na marginesie, jest to jedyna w Polsce pracownia hologramu na uczelni artystycznej poza londyńskim Royal College of Art. Galeria gościła również artystów spoza kręgu poznańskiego, z uczelni artystycznych z takich miast jak Toruń, Wrocław, Kraków, Lublin, Szczecin, Cieszyn czy Bratysława, a ponadto prezentowała prace mosińskich artystów w Galerii Kierat w Szczecinie i w Ratuszu Miejskim w Seelze w Niemczech.

Mosina to miasto artystów i można to przypisać miejscu, bo okolica jest przepiękna: sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, jeziora, wijąca się rzeka Warta, Kanał Mosiński oraz Galeria Sztuki, która przyciąga do Mosiny wrażliwych twórców. Zachęcające jest ponadto bardzo dynamicznie rozbudowujące się miasto, z nowymi domami i osiedlami. Obecnie w Mosinie i pobliskim Puszczykowie można doliczyć się 13 osób ściśle związanych z UAP. Ponadto coraz więcej studentów poznańskiej Uczelni i Liceum Plastycznego zachęciła do studiowania na kierunkach artystycznych właśnie mosińska Galeria.

Zawsze w listopadzie Rada Artystyczna ustala program Galerii na kolejny rok. Nadchodzą do niej oferty od osób chcących tutaj wystawiać, ale bywa, że to Galeria zaprasza artystów do pokazania swoich prac w jej wnętrzach. Jesteśmy ponadto zapraszani do udziału w wielu działaniach, m. in jako jurorzy w konkursach. Galeria prezentuje artystów profesjonalnych, z określonym dorobkiem artystycznym, muszą być spełnione określone wymogi - chodzi przede wszystkim o utrzymanie właściwego poziomu artystycznego, na który przez wiele lat wszyscy pracowaliśmy. Dzięki współpracy z Domem Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie prezentowaliśmy również prace jego podopiecznych w salach Galerii. Współpraca z osobami niepełnosprawnymi jest bardzo ważna w naszej działalności, na którą jesteśmy otwarci. Oprócz Galerii Sztuki w budynku mieści się Galeria na Piętrze, gdzie organizowane są okresowe wystawy historyczne związane z Ziemią Mosińską oraz wystawy fotograficzne i plastyczne. Część historyczna Galerii, składająca się z dokumentów i pamiątek zgromadzonych przez ostatnie 40 lat, jest na etapie porządkowania i digitalizacji zbiorów, co w przyszłości pozwoli na utworzenie tematycznych katalogów oraz szerszego dostępu do materiałów w formie elektronicznej.

Na rok 2019 zaplanowaliśmy spotkania z poezją i muzyką w działającym od 2015 roku Salonie Poetyckim, do którego poznańska poetka Kalina Izabela Zioła zaprasza znanych poetów i bardów z całej Polski. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Ponadto planujemy wprowadzić nowy cykl spotkań z podróżnikami zatytułowany „Bez zasięgu”, w którym opowiedzą nam o swoich wyprawach w dalekie zakątki świata. W czasie roku szkolnego do Galerii zapraszamy dzieci na warsztaty plastyczne połączone z nauką języka angielskiego. Chcielibyśmy również poszerzyć naszą ofertę o zajęcia dla seniorów i zaprosić ich na zajęcia plastyczne połączone z wykładami o sztuce i z elementami języka angielskiego.

Galeria utrzymywana jest ze środków miejskich i nie prowadzi sprzedaży prac, co sprawia, że wystawy nie mają charakteru komercyjnego. Ma to wpływ na autorski charakter wystaw, sposób doboru prac oraz specjalnie zaaranżowane dla potrzeb wystawy wnętrza. Wstęp do Galerii jest wolny od opłat.

Zachęcamy wszystkich odwiedzających tereny naszej gminy do Galerii Sztuki.

Dyrektor Galerii

Dorota Strzelecka