12 stycznia – 3 lutego: dr Tomasz Jędrzejewski „Gabinet osobliwości” (rzeźba)

Urodzony w 1984 roku w Kielcach. W latach 2004-2009 był studentem rzeźby w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w zakresie rzeźby uzyskał w pracowni prof. zw. Danuty Mączak. Od 2009 roku jest członkiem Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy, od 2018 roku jest jego Prezesem. W latach 2012-2016 był pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Rysunku, Malarstwa, Rzeźby i Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Współtwórca (razem z Krzysztofem Ślachciakiem) „Twórczego Squadu”. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Obecnie jest pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

 

9 lutego – 3 marca: prof. Grzegorz Nowicki (grafika)

Urodzony w 1951 roku. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w 1977 roku w pracowni doc. Jacka Rybczyńskiego. Po studiach podjął pracę w PWSSP (Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych, później Akademia Sztuk Pięknych, obecnie Uniwersytet Artystyczny) w Poznaniu, gdzie od 1982 roku prowadzi pracownię komunikatu wizualnego. Kieruje również pracownią grafiki warsztatowej OFFSET UA oraz pracownią projektowania komunikatu graficznego w WSUS (Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych). Zajmuje się grafiką projektową i warsztatową. Bierze udział w wystawach w kraju i za granicą.

 

9 marca – 31 marca: prof. dr hab. Wiesław Napierała (rzeźba)

Urodzony w 1959 w Poznaniu. W roku 1980 ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W latach 1981–1986 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu na kierunku rzeźba, gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Józefa Kopczyńskiego. W 1988 roku rozpoczął pracę w PWSSP w Poznaniu. W 2015 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi pracownię Rzeźby na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych.

 

6 kwietnia – 12 maja: prof. dr hab. Krzysztof Molenda (malarstwo)

Zajmuje się grafiką warsztatową i projektowaniem graficznym w reklamie, kampaniach promocyjnych oraz w szeroko rozumianej sferze wizualnej i kulturowej. Interesuje się wykorzystaniem i łączeniem tradycyjnych środków wyrazu plastycznego i nowych technik cyfrowych. Brał udział w wystawach i przeglądach grafiki w Polsce i za granicą. Posiada 27-letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami.

 

18 maja – 9 czerwca: Tadeusz Sobkowiak (malarstwo)

Urodzony w 1955 roku w Poznaniu. Już w dzieciństwie interesował się malarstwem i w wieku jedenastu lat zdobył dwie główne nagrody w konkursie zorganizowanym przez studentów warszawskiej ASP. Studiował pedagogikę kulturalno-oświatową na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. W 1986 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Jana Świtki. Swoje prace i instalacje realizuje i pokazuje na wielu wystawach w kraju i za granicą (m.in. w Berlinie, Londynie, Lwowie, Bratysławie). Artysta, niezależnie od panujących trendów, pozostaje wierny swoim inspiracjom związanym z archeologią, astronomią, literaturą science-fiction i światem natury.   

 

15 czerwca – 7 lipca: dr Joanna Marcinkowska (malarstwo)

Urodzona w 1982 roku w Poznaniu. Studiowała edukację artystyczną oraz malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. W roku 2007 otrzymała dyplom z wyróżnieniem w zakresie edukacji artystycznej wraz z aneksem z rysunku w pracowni prof. ASP Jacka Strzeleckiego. W 2008 roku uzyskała dyplom w zakresie malarstwa w pracowni prof. ASP Marka Przybyła. W 2012 roku otrzymała stopień naukowy doktora w zakresie sztuk plastycznych. Pracuje na stanowisku adiunkta w XI Pracowni Malarstwa prof. Marka Przybyła w Poznaniu.

 

13 lipca – 24 sierpnia: Jerzy Łuczak (malarstwo)

Od dwóch lata kieruje Schronem Kultury "Europa" mieszczącym się w Poznaniu przy ulicy Rolnej 24, który był zapomnianym przez historię i ludzi schronem przeciwlotniczym. W czasach PRL-u powstało wiele takich miejsc, które dzisiaj najczęściej są zdewastowane lub zamieszkiwane przez osoby wykluczone ze społeczeństwa. Maluje pejzaże, w których światło konkuruje z ciemnością, martwe natury i freski, fascynuje się formami małych szkiców ołówkowych.

 

7 września – 29 września: Mateusz Pietrowski (malarstwo)

Urodzony w 1990 roku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, fotografią oraz warsztatami twórczymi. W latach 2010–2015 studiował edukację artystyczną oraz malarstwo na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Dyplom z zakresu malarstwa uzyskał w pracowni prof. Grzegorza Ratajczyka. Od 2015 roku pracuje jako asystent w XIII Pracowni Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku UAP.

 

5 października – 3 listopada: prof. dr hab. Marek Jakuszewski

Urodzony 1964 roku w Poznaniu. Prorektor ds. artystycznych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Realizuje prace z zakresu książki artystycznej, poezji, malarstwa, rysunku oraz witraży i ceramiki w architekturze. W latach 1986-1991 studiował w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie uzyskał dyplom w zakresie rysunku w pracowni prof. Izabelli Gustowskiej. W 1988 roku otrzymał wyróżnienie na FAMIE w Świnoujściu, w 1992 roku stypendium artystyczne miasta Hanover, a w 1993 wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Literackim "Czasu Kultury". Adiunkt w pracowni malarstwa w architekturze i urbanistyce prof. Jana Gawrona. Od 1989 roku współpracuje z Galerią ON.

 

9 listopada – 24 listopada: dr Monika Korona (malarstwo)

Urodzona w Warszawie. Studiowała w ASP w Poznaniu, gdzie uzyskała stopień doktora sztuk pięknych. Kuratorka cyklu wystaw oraz współautorka projektów filmowych „Zachować dla przyszłości”, autorka filmów i publikacji „Sztuka dla nas i potomnych: drzewo wiedzy o współczesnych artystach poznańskich: żywotność sztuki”. Stypendystka Ministra Kultury „Młoda Polska”, Banku WBK, Nagrody X Salonu Wielkopolskiego, Nagrody Rektorskiej I i II stopnia. Adiunkt na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. W polu jej zainteresowań znajduje się malarstwo, rysunek, fotografia, instalacja malarska, grafika projektowo–multimedialna i animacja komputerowa, opieka i ochrona sztuki nowoczesnej, film dokumentalny, muzyka, historia światowa, sport oraz taniec.

 

30 listopada – 10 grudnia: Rodzinny pamiętnik

Wystawa książek artystycznych stworzonych w ramach projektu "Rodzinny pamiętnik. Warsztaty tworzenia książki artystycznej integrującej pokolenia". "Rodzinny pamiętnik" to nie tylko warsztaty, podczas których pracujemy nad wykonaniem książki artystycznej, ale przede wszystkim spotkania integracyjne. Naszym głównym założeniem jest łączenie ludzi poprzez działania artystyczne oraz zachęcanie ich do interpretacji sztuki współczesnej. Wprowadzając nowe formy aktywności do Galerii chcemy pokazać, że sztukę tak naprawdę tworzą opowieści, a galerię - osoby, które ją odwiedzają.

 

14 grudnia – 12 stycznia 2020: Anna Sarnecka (rzeźba)

Urodzona w 1975 roku w Rzeszowie. Studiowała rzeźbę w poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w 2001 roku uzyskała dyplom w zakresie rzeźby w pracowni prof. Józefa Petruka. Prowadziła warsztaty rzeźbiarskie dla osób niepełnosprawnych, aktywnie pracuje i realizuje swoje plany artystyczne wystawiając w kraju i za granicą. Jej ulubionym tworzywem jest ceramika.