8 czerwca o godz. 17:30 zapraszamy Państwa na otwarcie wystawy:

 

BOGDAN WEGNER / WSTECZ – malarstwo

 

 

Pomysł jej zorganizowania to efekt rozmów trójki osób: córki Artysty – Natalii Wegner, przyjaciela domu – Krzysztofa Ryfy i Doroty Strzeleckiej – dyrektorki Galerii Sztuki w Mosinie. 

 

Natalia Wegner pisze tak w zaproszeniu:

„Wystawa w Galerii Sztuki w Mosinie jest czwartą prezentacją zorganizowaną już bez udziału Autora. Tym razem, kierując się sugestią Dyrektor Galerii, Pani Doroty Strzeleckiej, sięgamy do twórczości nieco starszej, z lat siedemdziesiątych oraz późniejszej, by w wielkim skrócie, na podstawie pojedynczych dzieł, pokazać drogę prowadzącą do stylu dojrzałego, w pełni ukształtowanego na przełomie lat 80-tych i 90-tych. 

 

Część obrazów nie była pokazywana w Mosinie. 

 

Galeria, której wraz z prof. Jackiem Strzeleckim, Tata był założycielem, rozpoczęła działalność w 1993 roku. Od tego momentu była pierwszym, naturalnym miejscem, w którym mógł „testować” nowe cykle płócien. Nie działo się to często. Malował bez pośpiechu, najczęściej latem, w ogrodzie. Obrazy wcześniejsze powstawały w pracowni, najpierw na parterze mosińskiego domu, później na piętrze. To stamtąd Krzysztof Ryfa pomógł wydobyć te najstarsze. Nie wszystkie pamiętaliśmy. Zadziwiły odwagą malarskich i kompozycyjnych rozwiązań, wbudowanymi w malaturę listewkami, sznurkami, roślinami, elementami przestrzennymi. Przypomniała się dawna poznańska uczelnia… I kolor, żywy, świeży, który po okresie ziem i piasków, tak bardzo przez wielu lubiany, niespodziewanie wrócił w ostatnim czasie.”

 

*

 

BOGDAN WEGNER /1946 - 2023

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. 

W latach 1974-1983 asystent, potem adiunkt w pracowni malarstwa prof. Jana Świtki, w macierzystej uczelni. Od 1983 do 2016 roku kierował VII Pracownią Rysunku. W latach 1990-1996 był prorektorem do spraw artystycznych. W 1995 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

 

Był opiekunem i recenzentem wielu przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora. Za pracę pedagogiczną został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Był współzałożycielem Galerii Miejskiej w Mosinie (obecnie Galerii Sztuki). W latach 70- tych należał do Grupy „Odnowa”.

 

Autor wielu wystaw indywidualnych oraz uczestnik zbiorowych w Polsce i za granicą.

Mieszkał i tworzył w Mosinie.

 

WYSTAWA CZYNNA DO 18.08.2024.

Wstęp wolny.