Galerii Historycznej, działającej w obrębie Galerii Sztuki w Mosinie, początek dała Izba Pamięci Narodowej, otwarta 25 maja 1974 roku, usytuowana w Szkole Podstawowej nr 2 w Mosinie, a jej pomysłodawcą i opiekunem był nauczyciel historii, Jacek Szeszuła.

Materiały od 1967 roku zbierali uczniowie: stare hełmy wojskowe, różne odznaki, medale, okupacyjne książeczki pracy, mundury wojskowe, listy z obozów koncentracyjnych, ubrania więźniów, świadectwa szkolne, rodzinne dokumenty itp. Osobną grupę stanowiły stare przedmioty codziennego użytku, na przykład stare kołowrotki do przędzenia wełny, młynki do palenia kawy zbożowej, strugane drewniane masielnice… Część tych zbiorów pokazywano w formie stałej ekspozycji w klaso-pracowni historycznej. Z czasem przekształcono ją w Izbę Pamięci Narodowej, oficjalnie otwartej w 1974 roku. 9 lat później Izba Pamięci Narodowej stała się Izbą Muzealną, a zbiorami odtąd miały opiekować się Dorota Strzelecka i Józefa Roszak-Rosič (od 1987 kustosz Izby); w 1987 oficjalni Izbę przeniesiono do budynku Galerii Miejskiej, mieszczącej się w starej synagodze.

Kolejna ważna data w tej historii, to 1 czerwca 2018r., kiedy Galeria Miejska została oddzielona od Mosińskiego Ośrodka Kultury i uzyskała samodzielność przekształcając się w odrębną instytucję kultury w Mosinie. Na mocy uchwały Rady Miejskiej Galeria przyjęła nową nazwę – odtąd w Mosinie mamy Galerię Sztuki, a dawna Izba Muzealna funkcjonuje jako Galeria Historyczna, zajmując I piętro Galerii Sztuki w Mosinie.

Od września 2019 roku organizacją wszystkich jej zadań zajmuje się Agnieszka Bereta.

OTWARCIE WYSTAWY – 25 maja 2024 godzi. 17:00

WYSTAWA CZYNNA do 29.09.