W sobotę (23.03.2024) w Galerii Historycznej otworzyliśmy wystawę KLUB BAB WSPANIAŁYCH / RĘKODZIEŁO. Zgromadzone eksponaty można oglądać do 12 maja.

Od 40 lat Wspaniałe!

Ta historia rozpoczęła się od pewnego kursu, kursu tkactwa zorganizowanego przed laty przez Krystynę Warszawską w Mosińskim Ośrodku Kultury. Był rok 1982. – Na kursie zawiązały się nie tylko nici tkackie, ale nade wszystko nici przyjaźni między uczestniczkami – opisywała początki działalności Klubu Bab Wspaniałych Teresa Kurzawa na łamach „Biuletynu Mosińskiego” z roku 1996. – Przypuszczam, że śmiałe użycie w nazwie przymiotnika „wspaniałych” pierwotnie bardziej dotyczyło klimatu spotkań. Z perspektywy czasu i po wielu wystawach prac tych pań muszę przyznać, że równie wspaniale są ich rękodzieła – stwierdziła dalej ówczesna redaktor Biuletynu T. Kurzawa w okolicznościowym artykule z okazji 15-lecia wówczas działalności Klubu. Minęło dalszych 25 lat i nic się nie zmieniło. Mosińskie Baby jak wówczas były, tak i dziś są Wspaniałe!

 

W sobotę 19 listopada 2022r., w Mosińskim Ośrodku Kultury świętowały jubileusz swojej

nieprzerwanej działalności.

We wrześniu 1982 roku Krystyna Wojciechowska-Warszawska zorganizowała kurs tkactwa, jako jedną z propozycji Ośrodka Kultury adresowaną do pań z Mosiny. „Zachwycone atmosferą spotkań i bogatą ofertą tematów zajęć” jeszcze we wrześniu 1982 r. utworzyły Klub Bab Wspaniałych, którego szefową została pani Krystyna Warszawska i kierowała nim do roku 1989, gdy z powodu utraty zdrowia musiała wyłączyć się z jego działalności. Zmarła w roku 1995.

Od roku 1989 prezesem klubu została jedna z członkiń – Maria Bartkowiak, której osobowość przez 25 lat, aż do śmierci w roku 2006, wnosiła dużo ciepła, życzliwości i zaangażowania w tworzenie klubowej atmosfery. Od roku 2017 Klub zmienił status prawny i działa jako Stowarzyszeniem Klubu Bab Wspaniałych, z zarządem w składzie: Krystyna Małecka, Grażyna Kowalewska, Urszula Strzelczyk.

Celem działalności, od momentu powstania klubu było uczenie się rzeczy pożytecznych przydatnych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, prace ręczne, dekoracje okolicznościowe. Członkinie klubu nie tylko zachwycają kunsztem, precyzją wykonania prac hafciarskich, czy robótek na szydłach, ale poszerzają swoje zainteresowania o poznawanie różnych regionów Polski. Każda wycieczka jest turystycznie dopasowana do wieku i możliwości członkiń klubu. Uczestnictwo w Klubie to doskonała forma aktywnego spędzania własnego czasu, z pożytkiem także dla innych, bo Baby Wspaniałe włączają

się również w życie społeczne Gminy.

Prace mosińskich Bab od 40 lat są podziwiane na wystawach w Mosinie. Prezentowane były również w holenderskim mieście Bunschoten, na regionalnej imprezie w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Sielinku, Centrum Kultury w Wielichowie, także w poznańskim Centrum Kultury Zamek, jak również w regionalnym programie telewizyjnym Teleskop.Za swoja działalność w roku 1986 r. klub „Bab Wspaniałych” został wyróżniony przez Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.”

Tekst: Joanna Nowaczyk, Mosina 2022r.

Kuratorem wydarzenia jest Agnieszka Bereta, a poniżej fotorelacja Jacka Matuszaka.