MOSINA’43. MASOWE ARESZTOWANIA MOSINIAN W 1943 ROKU

W ostatnią sobotę, 9 września, w Galerii Historycznej otworzyliśmy wystawę pt. „MOSINA’43. MASOWE ARESZTOWANIA MOSINIAN W 1943ROKU.” Otwarcie wystawy nastąpiło dokładnie w rocznicę 80 lat od rozpoczęcia akcji odwetowej Niemców na mieszkańcach Mosiny.

Prezentowana wystawa pokazuje przebieg wydarzeń jakie miały miejsce w Mosinie od ostatnich dni grudnia 1942r. do jesieni 1943r. Cała akcja przez Niemców została nazwana Sache Moschin, czyli „sprawa mosińska”. Wystawa została przygotowana we współpracy oraz na podstawie artykułów Pana Jacka Szeszuły, historyka i regionalisty, autora wielu publikacji i książek o historii Mosiny. W trakcie otwarcia wystawy, Pan Jacek Szeszuła przybliżył zgromadzonym gościom, czym było Sache Moschin.

Na wystawie zostały wykorzystane także materiały udostępnione przez Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie, Panią Małgorzatę Kubiak oraz Panią Irenę Piotrowską.

Zapraszamy wszystkich chcących dowiedzieć się czym było Sache Moschin na wystawę, gdzie można się zapoznać ze szczegółowym przebiegiem wydarzeń, przeczytać fragmenty wspomnień osób, które przeżyły, a także listy jakie pisały mosińskie dzieci z obozu w Łodzi.

Wystawę można oglądać do 26 listopada 2023r.

Fotorelacja Ala Brączkowska