W Galerii Historycznej prezentowaliśmy do 4.02 do 23.04.2023r. wystawę „W starym kinie”. Na
ekspozycji zaprezentowane zostało archiwalne wyposażenie kinowe ze zbiorów Pana Zbigniewa
Zapłaty, który od 50 lat zajmuje się serwisem kinowym, pracował także jako operator w kabinie
projekcyjnej. Na wystawie można było zapoznać się także z historią kinematografii oraz obejrzeć kilka
starych filmów m.in. „Polewacz polany” Braci Lumiere.
W trakcie trwania wystawy odbywały się w otoczeniu eksponatów lekcje historyczno-muzealne. W
trakcie 1,5 godzinnych zajęć uczniowie mogli poznać historię początków kinematografii, m.in. kto był
twórcą kinematografu, kiedy powstały filmy dźwiękowe, a kiedy kolorowe. Uczniowie mogli także
zobaczyć jak działał projektor do wyświetlania filmów niemych oraz zobaczyć i dotknąć wiele innych
zgromadzonych sprzętów i dowiedzieć się jak wyglądała kiedyś praca operatora kabiny projekcyjnej.
Młodzież siedząc na starych, drewnianych krzesłach kinowych oglądała także stare filmy m.in.
„Pruska kultura” – najstarszy zachowany film polski, czy pierwszy film dźwiękowy „Don Juan”. Na
zakończenie uczniowie rozwiązywali krzyżówkę pozwalającą utrwalić im najważniejsze informacje z
historii kinematografii.
Dziękujemy uczniom i nauczycielom ze szkół za udział w zajęciach. (Szkoła Podstawowa Nr1 w
Mosinie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku.)