W dziale historycznym Galerii Sztuki w Mosinie 5 listopada otwarta została wystawa TO BYŁ KIEDYŚ NASZ DOM. Jest ona poświęcona początkom internatu dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Z pomysłem wystawy zgłosił się do nas jeden z wychowanków, Maciej Zakęs; nawiązał kontakt z byłymi wychowawcami i uzbierał zdjęci z 20 lat działalności tej placówki – czasu zanim internat został wchłonięty przez nowo powstały Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Byli wychowawcy, zachęceni przez pana Macieja, dostarczyli nam różne pamiątki z tego okresu, które jeszcze przechowywali w domu oraz opowiedzieli, jak niełatwe były początki.

W latach 90-tych kilku wychowawców utworzyło Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski, które zbierało fundusze na różną działalność i wsparcie internatu. Organizowali m.in. letnie turnusy rehabilitacyjne w Niechorzu, kilkudniowe Festiwale Twórczości Dzieci Specjalnej Troski itp.


Na wernisaż przybyło kilkoro wychowanków i byłych wychowawców, było dużo radości, wspomnień... Wielu wychowawców nie widziało się przez lata.

Wystawę można oglądać do 22 stycznia 2023 r.

Autorką zdjęć z wernisażu jest Barbara Kramek-Matuszak

 

Pełna fotorelacja na stronie Fb Galerii: 

https://www.facebook.com/GaleriaMosina