Regulamin I Rajdu turystyczno - rowerowego z okazji 720-lecia nadania Mosinie praw miejskich

Z HISTORIĄ I EKOLOGIĄ ZA PAN BRAT.”

 

 1. Organizator: Galeria Sztuki w Mosinie, Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” ZHP Mosina

 2. Współorganizatorzy: Krąg Instruktorski T.W.A. „Elita” ZHP Mosina, Gmina Mosina

 3. Cele rajdu:

  • Upowszechnienie turystyki rowerowej jako doskonałej formy rekreacji, turystyki oraz profilaktyki zdrowotnej,

  • Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych Gminy Mosina

  • Poznanie nowych zakątków najbliższej okolicy

  • Zachęcenie mieszkańców do aktywnego trybu życia

  • Zapoznanie uczestników z historią miasta Mosina i ciekawostkami historycznymi z trasy rajdu

 

 1. Termin i miejsce:

  • Rajd odbędzie się 29 maja 2022 r. Zbiórka uczestników na boisku szkolnym Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75

  • Biuro rajdu czynne w godzinach od 9.15 do 10.00 – boisko szkolne.

  • Godz.10.00 wyjazd na trasę rajdu. Rajd prowadzi przedstawiciel organizatora.

 

 1. Trasa rajdu:

Mosina – Sowiniec – Sowinki – Baranówko – Tworzykowo - Krajkowo

Trasa powadzi drogami asfaltowymi i leśnymi.

Meta rajdu – polana leśna nad brzegiem Warty, pod rozłożystym dębem.

Długość trasy ok. 20 km. Trasa rajdu może ulec częściowej modyfikacji, w zależności od warunków atmosferycznych.

Uwaga: na odcinkach trasy prowadzącej po szosie, należy zachować szczególną ostrożność.

 

 1. Uczestnictwo:

  • w rajdzie mogą uczestniczyć osoby, których stan zdrowia pozwala na udział w imprezie,

  • osoby niepełnoletnie mogą brać udział w rajdzie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo lub po dostarczeniu oświadczenia,

  • każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz poruszania się prawą stroną drogi,

  • uczestnik powinien posiadać sprawny technicznie rower (wyposażony w hamulec, dzwonek, szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie, komplet narzędzi, zapasową dętkę, pompkę i linkę do przypięcia roweru)

  • w trakcie jazdy należy dostosować prędkość do swoich umiejętności oraz sytuacji na drodze, a przy zjazdach przestrzegać zakazu wyprzedzania.

  • wskazane jest posiadanie telefonu komórkowego.

  • w trakcie trwania rajdu zabrania się spożywania napojów alkoholowych i używania środków odurzających.

  • organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu rajdu,

  • nieprzestrzeganie regulaminu rajdu i brak podporządkowania się organizatorowi oraz samowolna zmiana trasy powodują automatyczne wykluczenie z imprezy.

  • rajd odbędzie się zgodnie z obowiązującymi w dniach jego odbycia przepisami wydanymi w związku z wystąpieniem epidemii covid-19

 

 1. Świadczenia:

Każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma przed startem okolicznościową plakietkę, pytania konkursowe o tematyce historycznej, w związku z Jubileuszem 720-lecia nadania Mosinie praw miejskich . Na mecie zweryfikowani uczestnicy otrzymają posiłek regeneracyjny. Na zwycięzców w konkursie tematycznym czekają drobne nagrody.

 

 1. Opłata startowa:

Opłata startowa wynosi 10 złotych od osoby dorosłej, 5 złotych dzieci i młodzież do 18 roku. Wpłata wpisowego w dniu rajdu, na starcie.

 

 1. Postanowienia końcowe:

  • Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,

  • Organizatorzy rajdu zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,

  • Uczestnicy rajdu wracają do domu we własnym zakresie.

  • Rajd dofinansowany jest ze środków Gminy Mosina – realizacja zadania publicznego.

 

 1. Zgłoszenia na rajd do dnia 20 maja 2022 r. drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. Osoby, które nie dokonają zgłoszenia mogą wziąć udział w rajdzie, ale nie będą miały zapewnionych wszystkich świadczeń.

 

 1. Program:

  • 9.15 - 10.00 – weryfikacja uczestników,

  • 10.00 - start rajdu, boisko Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie,

  • 10.00 - 12.30 - przejazd na trasie rajdu,

  • 12.30 - 13.00 - przyjazd uczestników na metę rajdu, rozstrzygnięcie konkursu, harcerska grochówka

  • 13.00 - 13.30- wręczenie nagród,

  • 13.30 - zakończenie rajdu.

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIŁOŚNIKÓW TURYSTYKI ROWEROWEJ !!!

 

Organizatorzy

 

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi aktami wykonawczymi informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Galeria Sztuki w Mosinie, ul. Niezłomnych 1, 62-050 Mosina.

2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.

3. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa w biurze zawodów będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.