100–lecie harcerstwa na ziemi mosińskiej

Rok 1912 Wielkopolska - Cezary Binda organizuje pierwszy zastęp skautowy, wkrótce powstaje pierwsza drużyna, a następnie Hufiec „Piast” i „Zorza”.

Rok 1918 Polska - organizacje harcerskie działające w 3 zaborach zjednoczyły się i utworzyły jeden wspólny Związek Harcerstwa Polskiego.

Rok 1921 Mosina - druhowie Feliks Szulakiewicz, Marcin Stachowiak, Stefan Jelewski założyli drużynę harcerską, która została zarejestrowana w Wielkopolskiej Komendzie Chorągwi ZHP jako Drużyna Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. To, od nich wszystko się zaczęło. Po nich byli następni druhowie, którzy swe życie związali z harcerstwem. Przewodząc rzeszom zuchów, harcerzy wpisali się trwale w historię Mosińskiego Harcerstwa. Harcerska służba wciąż trwa, kolejne pokolenia kontynuują działania swoich poprzedników. Powstają nowe drużyny. Rozrastają się szeregi harcerskie.

Rok 1934 Mosina - powstaje Koło Przyjaciół Harcerzy. Koło tworzą sympatycy mosińskich harcerzy. Harcerska działalność na ziemi mosińskiej, od początku spotykała się z akceptacją i wsparciem lokalnej społeczności. Również i dziś, działalność mosińskich harcerzy, cieszy się dużym uznaniem mieszkańców Gminy Mosina. Ruch Przyjaciół Harcerstwa, to ruch dorosłych na rzecz naszej organizacji, jego członkowie rozumieją potrzebę istnienia harcerstwa, doceniają jego pracę, niosą pomoc w różnych sytuacjach. Wszystkim Przyjaciołom dziękujemy harcerskim - Czuwaj!

Rok 1946 Mosina - na Radzie Szczepu, druh Jerzy Papierz złożył wniosek o założeniu Orkiestry Dętej. Członkowie Rady Szczepu pozytywnie zaakceptowali wniosek i złożyli do rogatywki, swe pierwsze, dobrowolne datki na zakup instrumentów. Współzałożyciele i inicjatorzy utworzenia orkiestry to druhowie Mieczysław Konieczny, Henryk Szóstak, Stanisław Szóstak, Bronisław Maciejewski. I tak, rozpoczęła się piękna, bogata – 75 letnia historia Harcerskiej Orkiestry Dętej, a zarazem rozpoczęła się mozolna, systematyczna praca członków orkiestry.

..jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” śpiewała Halina Kunicka.

My, mieszkańcy Mosiny, to wiemy, gdyż przez kilkadziesiąt lat towarzyszy nam „nasza mosińska orkiestra”, która na trwałe wpisała się w historię Mosińskiego Harcerstwa. Niejednokrotnie uczestnicząc w życiu miasteczka słyszymy bębny, altówki, czynele, to grają kolejne pokolenia orkiestry, wychowankowie druhów Antoniego Jerzaka, Marka Kordowskiego i Macieja Kubackiego.

 

100 lat, to kilka pokoleń harcerskich, wiele zmian, pomysłów, idei. To zapał i praca wielu pokoleń harcerskich złożyła się na to, że dzisiaj możemy obchodzić piękny Jubileusz

 

100-lecia harcerstwa na ziemi mosińskiej

Niech drogowskazem, dalszej drogi mosińskich harcerzy będzie wiersz harcmistrzyni Heleny Ostaszewskiej.

Tyle dróg! Nie wszystkie jasne, proste i do słońca. Często: mgła, mrok, noc, i wichry w oczy, i burze, i grom. Mimo to naprzód ! Precz z bezczynnością ! Bo taki rozkaz i przekaz wieków: zawsze wśród ludzi, i z nimi, i dla nich i Tobie ojców naszych Ziemio! I tak od wieku, przez pokolenia- trwać ! Sto lat za nami. Drogi- różne i różne tropy zostawił czas. Azymut jeden: w ślady pokoleń wpisywać ślad ! Trwać ! wiecznie trwać !

Danuta Białas hm.

----------

Na wystawie zostaną zaprezentowane plansze ze zdjęciami, ze stuletniej historii harcerstwa w na ziemi mosińskiej, stare i nowe kroniki, różne dokumenty, okazjonalne plakietki, puchary itp. Będą także mundury z różnych okresów, obecnie stosowane chusty, proporce, a także obecny sztandar hufca oraz historyczny z 1922r.

Wystawa została przygotowana wspólnie przez Krąg Instruktorski T.W.A. ELITA i Agnieszkę Bereta z Galerii Sztuki w Mosinie.