http://hosting8673066.az.pl/galeria/wwwgaleria/images/baner_galeria_Mosina.jpg

Kolejna rocznica działalności Galerii Miejskiej w Mosinie przypadała w maju tego roku. Zmiana, która nastała z dniem 1 czerwca 2018 r. spowodowała, że rozpoczął się nowy rozdział w jej działalności. Galeria uzyskała samodzielność i stała się nową instytucją kultury w Mosinie, z własnym budżetem i statutem. Galeria na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła nową nazwę Galeria Sztuki w Mosinie. Będziemy nadal kontynuować tradycję Galerii Miejskiej, bo przyświecają nam takie same cele i to one wyznaczą kierunek dalszych planów i zamierzeń.

 

 

 

Obchody uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.30 na placu 20 Października w Mosinie spektaklem "Poszukiwacze" (reżyseria Janusz Stolarski, inscenizacja i scenografia Piotr Tetlak, muzyka Jacek Hałas, kostiumy Natalia Rejsze). „Poszukiwacze” to widowisko wędrowne stworzone z okazji dnia śś. Piotra i Pawła w Poznaniu i skonstruowane na bazie tekstów dramatów Calderona de la Barca. W widowisku wykorzystane zostały toposy życia jako snu oraz świata jako wielkiego teatru, rozsławione dzięki dramatom Calderona. W przedstawieniu wystąpili: Julia Hałas, Jagoda Gruszczyńska, Sylwia Martyniuk, Marta Pautrzak, Antoni Hałas, Jacek Hałas, Jakub Hałas, Jonasz Hałas, Paweł Stachowczyk, Janusz Stolarski, Szymon Stolarski, Piotr Tetlak, Krzysztof Urban, Piotr Harytoniuk, Dobrawa Deczkowska, Aleksadra Deczkowska. Producent: Renata Stolarska / współpraca Jagoda Gruszczyńska. Realizacja: Fundacja Asocjacji 2006 /Teatr Asocjacja 2006.

Po przedstawieniu odbył się wernisaż wystawy "Rzeźba", w której udział wzięli pedagodzy i absolwenci UAP: Karolina Komasa, Rafał Kotwis, Dawid Szafrański, Anna i Norbert Sarneccy, Michał Wielopolski, Emilia i Jarosław Boguccy, Marcin Radziejewski, Szymon Zwoliński oraz Igor Mikoda, który był jednocześnie kuratorem wystawy. Patronat nad obchodami przyęli: J. M. Rektor UAP prof. dr hab. Wojciech Hora, Starosta Poznański Jan Grabkowski oraz Burmistrz Gminy Mosina Jerzy Ryś.

 

 

 

 

 

 

 

  

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg