FaceBook

25 lecie Galerii Miejskiej w Mosinie

Kolejna rocznica działalności Galerii Miejskiej w Mosinie przypadała w maju tego roku. Zmiana, która nastała z dniem 1 czerwca 2018 r. spowodowała, że rozpoczął się nowy rozdział w jej działalności. Galeria uzyskała samodzielność i stała się nową instytucją kultury w Mosinie, z własnym budżetem i statutem. Galeria na mocy uchwały Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła nową nazwę Galeria Sztuki w Mosinie. Będziemy nadal kontynuować tradycję Galerii Miejskiej, bo przyświecają nam takie same cele, które wyznaczą kierunek dalszych planów i zamierzeń.

 

Galeria Sztuki w Mosinie usytuowana jest w atrakcyjnym turystycznie zabytkowym budynku dawnej bóżnicy żydowskiej wybudowanej około 1876 roku. Zainaugurowała swoją działalność wystawą malarstwa prof. Bogdana Wegnera 7 maja 1993 roku. Swoje powstanie zawdzięcza inicjatywie dwóch artystów zamieszkałych w Mosinie, będących jednocześnie pedagogami Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu - prof. Bogdana Wegnera i prof. Jacka Strzeleckiego. Inicjatywa spotkała się z akceptacją władz miejskich i dyrektora Ośrodka Kultury. Już od momentu powołania rangę Galerii podniosły nadane patronaty artystyczne - ówczesnej PWSSP, której rektorem był Wojciech Müller oraz Związku Polskich Artystów Plastyków Oddz. Poznański, przez prezesa Andrzeja Macieja Łubowskiego. Patronat zobowiązywał do zachowania określonego poziomu artystycznego, dlatego powołano Radę Artystyczną Galerii, w skład której wchodzili profesorowie PWSSP: Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Rajmund T. Hałas (1925-2008), którego zastąpił Marek Przybył, Bogdan Wojtasiak, a z ramienia miasta Burmistrz Gminy – wtedy urzędującym był dr Jan Kałuziński (1941–2013), dyrektor Ośrodka Kultury Andrzej Kasprzyk oraz dyrektor Galerii Dorota Strzelecka. To właśnie powołana Rada Artystyczna będzie w przyszłości decydować o doborze wystawianych w Galerii prac. Jak się okaże, wystawiający to w zdecydowanej większości profesorowie uczelni, dlatego Galeria niebawem uzyska przydomek „szkolna” albo „profesorska”. Pierwszymi wystawiającymi w kolejności byli wspomniany Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Andrzej Banachowicz, Dobrochna Jurczak–Świtka, Waldemar Masztalerz (1960-2012), Józef Petruk, Bogdan Wojtasiak, Wojciech Müller (1947-2018), Norbert Skupniewicz, Andrzej Załecki, Jan Świtka, Marek Przybył, Ewa Twarowska–Sioda, Tomasz Śliwiński, Lech Ratajczyk (1945-2002), Zuzanna Pawlicka, Marek Zaborowski, Andrzej Maciej Łubowski, Jan Gawron, Kazimierz Raba, Andrzej Kurzawski (1928-2012), Krzysztof Molenda, Wiesław Napierała, Hanna Ograbisz –Krawiec, Jacek Rybczyński (1939-2016), Tadeusz Gaworzewski, Koichi Yamamoto, Andrzej Jeziorkowski (1931-2011), w kolejnych latach Jan Berdyszak (1934-2014), Marcin Berdyszak, Jacek Jagielski, Jacek Waltoś, Tadeusz Jackowski i wielu innych wybitnych artystów i twórców. Można powiedzieć, że najważniejsi artyści związani z Poznaniem, a także z uczelnią, mieli swoje wystawy w Galerii Mosińskiej.

Przez prawie 25 lat działalności zorganizowano w Galerii przeszło 300 wystaw. Wrzesień jest miesiącem przewidzianym na tzw. „debiuty”, wystawiają wtedy młodzi twórcy tuż po dyplomie UAP, jeszcze z niewielkim dorobkiem artystycznym. Bywa, że są to laureaci konkursu im. Marii Dokowicz organizowanego przez UAP. Galeria prezentuje malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę, tkaninę, ale także instalacje, nowe media, film animowany. W czasach ciągłych zmian gdzie współczesność przynosi wciąż nowe technologie artyści poszukują nowych form wypowiedzi, często do tego celu wykorzystują różne techniki przekazu - nowe media, które łączą z tradycyjną rzeźbą, rysunkiem czy malarstwem. Za przykład można podać wystawę, „HOLOSpace” (luty 2010 r.), która była pierwszą prezentacją hologramu w sztuce. Jak powiedział na otwarciu rektor UAP w Poznaniu Marcin Berdyszak – to jest pierwsza w Polsce taka wystawa. Obrazy powstały za pomocą hologramu – wiązki laserowej (zapis obrazów przestrzennych metodą rekonstrukcji fali), które uzupełniono rzeźbą i rysunkiem. Autorzy wystawy to Jarosław Bogucki i Igor Mikoda, którzy kierują pracownią na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP w Poznaniu. Na marginesie jest to jedyna w Polsce pracownia hologramu na uczelni artystycznej poza londyńskim Royal College. Galeria gościła również artystów spoza kręgu poznańskiego, z uczelni artystycznych z takich miast jak Toruń, Wrocław, Kraków, Lublin, Szczecin, Cieszyn czy Bratysława. Galeria prezentowała prace mosińskich artystów w Galerii Kierat w Szczecinie i w ratuszu miejskim w Seelze w Niemczech. Obecny skład Rady Artystycznej to: profesorowie Bogdan Wegner, Jacek Strzelecki, Marek Przybył, Grzegorz Keczmerski, Bogdan Wojtasiak, z ramienia miasta burmistrz Jerzy Ryś i dyrektor Galerii Dorota Strzelecka. Działalność Mosińskiego Ośrodka Kultury, a w tym Galerii, utrzymywana jest ze środków miejskich. Galeria nie prowadzi sprzedaży, ma to wpływ na autorski charakter wystaw, sposób doboru prac i specjalne zaaranżowane dla potrzeb wystawy wnętrza. Sprawia to, że nie mają one charakteru komercyjnego. Wstęp do Galerii jest wolny od opłat. Mosina to miasto artystów, co można przypisać miejscu, bo okolica jest przepiękna - sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, jeziora i wijąca się rzeka Warta oraz Kanał Mosiński. Ludzi przyciąga bardzo dynamicznie rozbudowujące się miasto, z nowymi domami i osiedlami. Jednak to Galeria przyciąga wrażliwych twórców do Mosiny. Obecnie w Mosinie i pobliskim Puszczykowie można doliczyć się 10 osób ściśle związanych z UAP. Ponadto coraz więcej studentów poznańskiej Uczelni i Liceum Plastycznego zachęciła do studiowania na kierunkach artystycznych właśnie mosińska Galeria.

Przez ostatnie lata zawsze staraliśmy się świętować kolejne rocznice Galerii: piątą, dziesiątą, piętnastą, a w 2013 roku – 20-lecie. Rocznice były okazją do spotkań oraz udziału w wydarzeniach towarzyszących. W trakcie obchodów najważniejszym punktem były wystawy w Galerii: z okazji 10-lecia pokazaliśmy dzieła nieżyjących profesorów – rektorów poznańskiej uczelni m. in. Hipolita Polańskiego, Stanisława Teisseyre’a i Antoniego Zydronia, a także Piotra Potworowskiego, Lecha Ratajczyka oraz Tadeusza Brzozowskiego. Oprócz wystawy odbył się również pokaz „Mody papierowej” według projektu Ireneusza Domagały. Wśród innych atrakcji był koncet zespołu „Czerwony Tulipan”, rejs statkiem spacerowym po rzece Warcie i spotkanie biesiadne na strzelnicy Bractwa Kurkowego w Ludwikowie. Zdjęcia z tamtych obchodów to prawdziwa historia szkoły. Są na nich artyści, poeci i krytycy sztuki, ale też mosiniacy oraz przyjaciele Galerii i artystów. Z kolei z okazji 15-lecia odbyła się zbiorowa wystawa artystów zamieszkujących Mosinę: Bogdana Wegnera, Jacka Strzeleckiego, Józefa Drążkiewicza (1944-2017), Wiesława Koronowskiego, Marka Przybyła, Grzegorza Keczmerskiego, Emili Boguckiej, Jarosława Boguckiego, Wojciecha Kujawskiego (1959-2014) i Lecha Frąckowiaka. Grupa rzeźbiarska „Brygady Pigmaliona” na mosińskim rynku wyrzeźbiła w ciągu dnia pomnik „Artysty z Mosiny”, a teatr wędrowny pod kierunkiem Piotra Tetlaka przywiózł „Nerona”( w tej roli wystąpił prof. Wiesław Koronowski), który dokonał odsłonięcia pomnika. Tym razem po wernisażu statek pływający po Warcie wysadził gości na łąkach rogalińskich, gdzie czekał na nich specjalnie przygotowany poczęstunek piknikowy. Z okazji 20-lecia w Galerii odbył się wernisaż dwóch artystów, którym zawdzięczamy powstanie Galerii - profesorom Bogdanowi Wegnerowi i Jackowi Strzeleckiemu. Z tej okazji przygotowano drugą wystawę zbiorową artystów zamieszkujących Mosinę i Puszczykowo, która była prezentowana w Galeriii BWA w Pile, Galerii MOK w Gnieźnie oraz w Galerii UAP. Przez 25 lat zorganizowaliśmy w mosińskiej Galerii przeszło 300 wystaw, gościliśmy profesorów i pedagogów nie tylko z uczelni poznańskiej, ale również z Gdańska, Krakowa, Torunia, Lublina, Kalisza, Szczecina, Wrocławia i Piły oraz twórców spoza Polski – Bratysławy, Japonii i Niemiec. W Galerii prezentujemy: malarstwo, rzeźbę, rysunek, grafikę i instalację, odbywają się pokazy filmu animowanego oraz wystawy fotografii. We wrześniu zawsze zapraszamy młodych twórców (cykl „Debiuty”). Organizujemy wystawy prac uczniów mosińskich szkół uczestniczących w zajęciach plastycznych w ciągu całego roku. Od 2015 roku działa Salon Poetycki, prowadzony przez współpracującą z Galerią poetkę poznańską Kalinę Izabelę Zioła. Spotkania, na które zaprasza poetów i bardów z Poznania, Krakowa Warszawy i Wrocławia, cieszą się dużym zainteresowaniem mosiniaków. Współpracujemy z mosińskimi szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami i chętnie wspomagamy ich działalność, m. in uczestnicząc jako jury w konkursach.


Zawsze w listopadzie Rada Artystyczna ustala program Galerii na kolejny rok. W ciągu roku nadchodzą oferty od osób chcących tutaj wystawiać, ale bywa, że to Galeria zaprasza artystów do pokazania swoich prac w jej wnętrzach. Galeria prezentuje artystów profesjonalnych, z określonym dorobkiem artystycznym, muszą być spełnione określone wymogi. Chodzi przede wszystkim o utrzymanie właściwego poziomu artystycznego, na który przez wiele lat wszyscy pracowaliśmy. W Galerii odbywają się zajęcia plastyczne dla dzieci z mosińskich szkół, spotkania autorskie i koncerty. W przerwach między wystawami odbywają się pokazy prac dzieci uczestniczących w zajęciach plastycznych, towarzyszą im małe koncerty muzyczne i zabawy. Dwukrotnie prezentowano prace osób niepełnosprawnych z Domu Pomocy Maltańskiej w Puszczykowie. Zachęcamy wszystkich odwiedzających tereny naszej gminy do Galerii Sztuki w Mosinie.

Dorota Strzelecka

 Godziny otwarcia

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek  -  w godz. 9.00 – 15.00

Środa    -   w godz. 9.00 – 15.00

Czwartek - w godz. 9.00 – 15.00

Piątek  -    w godz. 9.00 – 15.00

Sobota     -    nieczynne

Niedziela- w godz. 10.00 – 13.00

Kontakt

Tel/fax 61 819 15 91  

e-mail: galeriamosina@kultura.gmina.pl

Kierownik Artystyczny Galerii

Dorota Strzelecka    

e-mail:d_strzelecka@op.pl

 

Patronat

http://uap.edu.pl/wp-content/themes/uap/images/logo01.png

Gmina

http://gitaramosina.pl/images/mapa%20bitowa%20w%20plakat2011.jpg